xe nang kep cuon giay kien tron hieu Toyota

Xe nang cuon giay tron, cuon giay hinh tru tron, la thiet bi khong the thieu cho cac cong ty xi nghiep san xuat giay tren toan quoc. voi duong kinh tu 900mm den 1350mm, chieu cao cuon giay tu 1m den 2m

xe nang kep cuon giay kien tron hieu Toyota

  • Sale Price:Call

Sản xuất giấy công nghiệp hiện nay không thể thiếu xe nâng kẹp cuộn giấy, đây là dòng xe nâng được sử dụng nhằm tăng năng suất trong quá trình sản xuất. Một chiếc Xe nâng bộ kẹp giấy có thể thực hiện nhiều thao tác khác nhau như : Kẹp xoay 360 độ , kẹp 01 cuộn giấy, kẹp 02 cuộn giấy mà các cuộn giấy có kích thước khác nhau.

Phân loại đặc điểm Xe nâng hàng kẹp cuộn giấy.

Xe nâng Kẹp 01 cuộn giấy : Kẹp được 01 cuộn giấy có đường kính cố định, mỗi lần kẹp chỉ kẹp 01 cuộn giấy với đường kính từ 250mm đến 1600 mm. Chiều cao nâng của xe nâng kẹp cuộn giấy từ 3000 mm - 6000mm.

Xe nâng Kẹp 02 cuộn giấy : Kẹp 02 cuộn giấy có đường kính khác nhau, mỗi lần kẹp có thể kẹp được 02 cuộn di chuyển dễ dàng. Chiều cao nâng của xe nâng từ 3000 mm - 6000mm.
Hiện nay trên thị trường chủ yếu sử dụng cuộn giấy có trọng lượng từ 1200 kg đến 3000 kg. Xe nâng kẹp cuộn giấy được sử dụng nhiều nhất là xe nâng hàng 3.5 tấn và xe nâng hàng 5 tấn.

Các bước để lựa chọn xe nâng kẹp giấy phù hợp nhất.

1. Đường kính cuộn giấy lớn nhất và nhỏ nhất ?
    Nhằm tính độ mở của bộ kẹp, thông thương bộ kẹp có khả năng mở rộng từ 250mm - 1600 mm.
2. Trọng lượng lớn nhất của cuộn giấy?
    Nhằm tính toán để sử dụng bộ kẹp giấy lắp trên xe nâng cơ sở phù hợp, tránh tình trạng xe nâng hoạt động không an toàn.
3. Thao tác kẹp 1 cuộn hay 2 cuộn ?
    Nhằm lựa chọn bộ kẹp phụ hợp với Công việc yêu cầu tránh đầu tư xe nâng kẹp với chi phí cao mà không sử dụng hết.
4. Sử dụng để nâng cuộn giấy trong Container hay ngoài kho bãi ? 
    Nhằm tính toán để sử dụng khung nâng của xe nâng phù hợp với hoạt động trong container hay không hoạt động trong container.
5. Chiều cao nâng lên tối đa bao nhiêu mm ?
    Chiều cao nâng lên bao nhiêu để lựa chọn khung nâng thông thường xe nâng kẹp giấy nâng cao lên 3000 mm đến 4500 mm.

 

San xuat giay cong nghiep hien nay khong the thieu xe nang kep cuon giay, day la dong xe nang duoc su dung nham tang nang suat trong qua trinh san xuat. Mot chiec Xe nang bo kep giay co the thuc hien nhieu thao tac khac nhau nhu : Kep xoay 360 do , kep 01 cuon giay, kep 02 cuon giay ma cac cuon giay co kich thuoc khac nhau.
Phan loai dac diem Xe nang hang kep cuon giay.

Xe nang Kep 01 cuon giay : Kep duoc 01 cuon giay co duong kinh co dinh, moi lan kep chi kep 01 cuon giay voi duong kinh tu 250mm den 1600 mm. Chieu cao nang cua xe nang kep cuon giay tu 3000 mm - 6000mm.

IFrame

Xe nang Kep 02 cuon giay : Kep 02 cuon giay co duong kinh khac nhau, moi lan kep co the kep duoc 02 cuon di chuyen de dang. Chieu cao nang cua xe nang tu 3000 mm - 6000mm.
Hien nay tren thi truong chu yeu su dung cuon giay co trong luong tu 1200 kg den 3000 kg. Xe nang kep cuon giay duoc su dung nhieu nhat la xe nang hang 3.5 tan va xe nang hang 5 tan.

Cac buoc de lua chon xe nang kep giay phu hop nhat.

1. Duong kinh cuon giay lon nhat va nho nhat ?
    Nham tinh do mo cua bo kep, thong thuong bo kep co kha nang mo rong tu 250mm - 1600 mm.
2. Trong luong lon nhat cua cuon giay?
    Nham tinh toan de su dung bo kep giay lap tren xe nang co so phu hop, tranh tinh trang xe nang hoat dong khong an toan.
3. Thao tac kep 1 cuon hay 2 cuon ?
    Nham lua chon bo kep phu hop voi Cong viec yeu cau tranh dau tu xe nang kep voi chi phi cao ma khong su dung het.
4. Su dung de nang cuon giay trong Container hay ngoai kho bai ?
    Nham tinh toan de su dung khung nang cua xe nang phu hop voi hoat dong trong container hay khong hoat dong trong container.
5. Chieu cao nang len toi da bao nhieu mm ?
    Chieu cao nang len bao nhieu de lua chon khung nang thong thuong xe nang kep giay nang cao len 3000 mm den 4500 mm.

Relate Products

comment(s) (0)

Send your comment

Captcha

Xe nang cu nhap khau

Forklift for rent

Dich vu sua chua

Supports

  • Mr. Kim
    Mr. Kim

    Mr. Kim

    0913.558.335

Statistics

User Accessed 710,477

User Online2

Luot xem

User Accessed 710,477

User Online2