Xe nang, Dai ly uy quyen Toyota Industries Corp, Nha san xuat xe nang hang lon nhat the gioi tu nam 1956, Dich vu ban va cho thue xe nang hang sieu tiet kiem toi da loi ich

O Viet Nam, cac khach hang da nong nhiet chao don su ra doi cua xe nang TOYOTA 2-3 tan FDZN/ FGZN series, voi su on dinh trong van hanh khong khac nhieu voi phien ban san xuat tai Nhat va gia ca hop ly, nhieu khach hang da lua chon dong xe nay va danh gia cao ve su hop ly trong lua chon va tin tuong vao thuong hieu toan cau Toyota.

Xe nang cu nhap khau

Forklift for rent

Dich vu sua chua

Supports

  • Mr. Kim
    Mr. Kim

    Mr. Kim

    0913.558.335

Statistics

User Accessed 717,307

User Online4

Luot xem

User Accessed 717,307

User Online4