Thông tin về Công ty TNHH Lumber Link

- Tên Công ty bằng tiếng Việt: Công ty TNHH Lumber Link

 - Tên Công ty bằng tiếng Anh: Lumber Link Co. Ltd

 - Địa chỉ trụ sở chính: Thửa đất số 192, tờ bản đồ số 12, Khu phố Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh, TX. Tân Uyên, Bình Dương

Thành lập từ năm 2015, tuy chưa thể so sánh với những cánh chim đầu đàn trong lĩnh vực cung cấp thiết bị máy móc phục vụ công nghiệp, nông nghiệp... nhưng đến năm 2016, Công ty TNHH Lumber Link đã tìm cho mình một lối đi riêng và đã có chỗ đứng trên lĩnh vực xuất nhập khẩu xe cơ giới phục vụ công nghiệp và nông nghiệp.

Nói đến xe nâng là nói đến Lumber Link Forklift

Thông tin liên hệ:

Mr. Kim 0913.558.335

Email: kim.tigerwood@gmail.com